Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

1. 2000. Protupotresna obnova postojećih zidanih građevina, Miha Tomaževič, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana

2. 2009. ZAGREB_DONJI GRAD_BLOKOVI, Kristina Kiš-Bonačić, Dubravka Žic, Maja Bubrić, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

3. 1989. Provedbeni urbanistički plan DONJI GRAD - Plan i program, Kristina Kiš, Dubravka Žic, Urbanistički zavod Grada Zagreba , Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture

4. 2020. Principi poboljšanja seizmičke otpornosti zidanih zgrada, Mirko Orešković, INVESTINŽENJERING d.o.o., Zagreb, Tuškanova 41

5. 1900. Album Agramer Neubauten Honigsberg & Deutsch

6. 2016. Palača Ravnateljstva pošte i brzojava u Jurišićevoj ulici u Zagrebu: Odlike arhitekture i stilskoga rješenja, Boris Dundović, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

7. 2020. Erdbebensicherheit im Holzbau - Gradnja drvom i otpornost na zemljotres, Helmut Zeitter

8. 2020. Korekcija sustava urbanističkog planiranja | Grad nakon trešnje, Borislav Doklestić, arh. urbanist

9. 2015. Stambeno-poslovna zgrada Vlaška 59, Sanja Pamuković, Pero Šarušić, Ante Pamuković, grupa Civilne zaštite Grada Zagreba

10. 2020. Stambeno poslovna zgrada Cesarčeva 5 / Vlaška 12, Sanja Pamuković, Pero Šarušić, Ante Pamuković, grupa Civilne zaštite Grada Zagreba

11. 2020. Fotografije atika, kipova, ukrasa i dijelova vijenaca pali sa zgrada za vrijeme potresa u Zagrebu 22.03.2020. koji se odvoze na otpad, Sanja Pamuković

12. 1987. Prijedlog za tipologiju stambene arhitekture u Zagrebu u drugoj polovici 19. stoljeća, Ivo Maroević

13. 1983. Analiza jugoistočnog ugla kompleksa, tj. dvorišta bivšeg isusovačkog samostana vezanog za Galeriju Ante Topić Mimare i dokumentacija o ishodu odluke o gradnji upravne zgrade na tom prostoru, Nada Benić - Hlebec

14. 1983. Gradnje, norme i spomenici, Eugen Franković

15. 1983. Palača Dverce — obnova, Đurđica Cvitanović

16. 1983. Dokumentacija o toku obnove palače Dverce, Biserka Šavora

17. 1983. Dokumentacija o toku obnove kule Lotrščak, Zlata Jeras Pohl

18. 1983. Prezentacija spomeničkog kompleksa u Opatičkoj ulici br. 22 u Zagrebu, Silvije Novak

19. 1983. Metodska razmatranja o dosadašnjim katastrofama zaštite spomenika i izgledima za buduće pothvate, Radovan Ivančević

20. 1983. Neki uzroci današnjeg stanja Gornjega grada, Lelja Dobronić

Stranica 1 od 56