Categories
Istaknuto

PRIRUČNICI O PROTUPOTRESNOJ OBNOVI

Predstavljamo priručnike o protupotresnoj obnovi koje su izradili nastavnici Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr.sc. Josip Galić, dipl.ing.građ., Hrvoje Vukić, mag.ing.aedif., dr.sc. Davor Andrić, dipl.ing.arh i Lucija Stepinac, mag.ing.aedif. i koji su objavljeni na mrežnim stranicama fakulteta kao i priručnik dr.sc. Mirka Oreškovića ‘Principi poboljšanja seizmičke otpornosti zidanih zgrada’ koji je dio platforme obnovi.zg! Popis smo nadopunili i Priručnikom ‘Urgentni program potresne obnove – UPPO’ koji su pripremili Milan Crnogorac, Mario Todorić, Mario Uroš i Josip Atalić u izdanju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

1.

Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada

Nastavnici Arhitektonskog fakulteta dr.sc. Josip Galić, dipl.ing.građ., Hrvoje Vukić, mag.ing.aedif., dr.sc. Davor Andrić, dipl.ing.arh i Lucija Stepinac, mag.ing.aedif. izradili su Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada kako bi na primjeru uobičajene zgrade Donjeg grada dali odgovor na najčešća pitanja: koja su to uobičajena oštećenja nastala u potresu i što je sve moguće napraviti u pogledu popravka oštećenja i povećanja seizmičke otpornosti zgrade? Najveći broj oštećenih zgrada je prema i očekivanjima u središtu grada. Svi su svjesni da oštećene zgrade je potrebno popraviti i obnoviti. Osim toga, postojeće zgrade imaju relativno nisku otpornost na potres, stoga želja svih je da se pored popravka i obnove te zgrade pojačaju, te da im se podigne razina otpornosti na potres. Glavna pitanja koja se pri tome postavljaju su: na koji način ih popraviti i pojačati, te koliki je to trošak?

Cilj priručnika je da se prikažu sve autorima poznate tehnike popravka i pojačanja zidanih zgrada, kako bi se dobila šira slika što se sve može primijeniti. U početnoj fazi popravka i obnove puno će utjecati i mogućnosti dostupnih izvođača radova, kao i nabavka materijala pa su htjeli prikazati različite tehnike s različitim materijalima s istim ili sličnim učinkom. Naravno, projektanti i vlasnici zgrada će odlučivati koja tehnika je najbolja za pojedini popravak ili pojačanje.

Autori napominju da su, zbog brzine izrade priručnika, u tekstu i troškovniku moguće manje pogreške. Svaka primjedba i komentar je dobrodošla i potrudit ćemo se ispraviti ih kroz buduće dopune. Ovaj je priručnik najava izdanja koje je u pripremi.

Priručnik možete preuzeti ovdje.

2.

Priručnik ‘Tehnike popravaka i pojačanja zidanih zgrada’

Autori prvog Priručnika za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada objavili su nastavak: ‘Tehnike popravaka i pojačanja zidanih zgrada’ u kojima donose proširena znanja o mogućnostima sanacija i pojačanja nosivih konstrukcija. Iz predgovora: “U prethodnom priručniku smo prikazali oštećenja na nosivoj konstrukciji jedne uobičajene stambene zgrade u centru Zagreba, s ciljem da se shvati kako pukotine i oštećenja nisu samo kozmetičke prirode na žbuci ili podgledu već da su pokazatelj oštećenja na nosivoj konstrukciji te je nužna sanacija i pojačanje nosive konstrukcije. Također smo prikazali na konkretnom primjeru koje su to intervencije kod sanacije i pojačanja nosive konstrukcije, te koliki je njihov trošak. Zbog znanja da pojačanje nosive konstrukcije nije jeftino i jednostavno dali smo prijedlog etapne izvedbe s ciljem da svaka etapa izvedbe rezultira nekim povećanjem razine otpornosti. Također zbog kratkog roka izrade nismo bili u mogućnosti obraditi sve tehnike mogućih intervencija na predmetnoj zgradi. U ovom priručniku cilj je dodatno proširiti znanje o uobičajenim oštećenjima u potresu na zidanim zgradama, te dati veći broj tehnika sanacija i pojačanja nosive konstrukcije. Sanacija pojedinih oštećenja kao i podizanje otpornosti može se postići na više načina s različitim tehnikama, tradicionalnim i uobičajenim koje su jednostavne za izvedbu ili suvremenim koje traže specijalističku izvedbu. U ovom priručniku prikazat ćemo neke od tih tehnika. Naravno da postoji još niz tehnika koje nismo zbog brzine izrade priručnika uspjeli obraditi, međutim svakako planiramo ovaj priručnik u narednom periodu dopuniti sa svim nama poznatim tehnikama, nekima koje možda ne znamo, ali ćemo ih otkriti od vas u ovom periodu obnove.

Važno je imati u vidu da sanacije i pojačanja nosivih konstrukcija treba izvoditi stručno u suradnji s projektantima i izvođačima. Stoga smo dali i kratki prikaz pristupa i postupka u samoj izradi projekta i optimalnog tehničkog rješenja kojeg bi se trebali pridržavati svi, tj. i vlasnici i inženjeri u provedbi obnove.

Cilj prethodnog i ovog priručnika je pomoći građanima grada Zagreba i svim inženjerima koji će sudjelovati u obnovi. Zbog želje da pomognemo u ovom teškom razdoblju svima što prije, nismo uspjeli prikazati što sve znamo te smo svjesni da možemo i bolje, ali vjerujemo da će u konačnici ovo postati dobar priručnik. Naša odluka je takva da pokušamo što brže podijeliti svoja znanja i pomoći koliko možemo.

Za sigurniji i ljepši Zagreb.”

Priručnik preuzmite na ovoj poveznici!

3.

Principi poboljšanja seizmičke otpornosti zidanih zgrada

U Principima poboljšanja seizmičke otpornosti zidanih zgrada dr.sc. Mirko Orešković predlaže i obrazlaže mogući pristup u poboljšanja seizmičke otpornosti višekatnih zidanih zgrada u Donjem gradu u Zagrebu, utezanjem, odnosno uvođenjem prednapona u postojeće zidane zidove.

Osnovni zahtjev od kojeg je autor krenuo u istraživanje rješenja jest da se poboljšanje seizmičke otpornosti zidanih zgrada treba izvoditi dok su korisnici stanova/zgrada u stanovima/poslovnim prostorima/javnim prostorima, uz minimalno moguće narušavanje njihovog komfora, odnosno uobičajenog korištenja. Zahtjev je da se unutar zgrada obavljaju redovne aktivnosti primjerene za dani prostor, a da se unutar prostora izvode kratkotrajni radovi uz maksimalno prisutne mjere zaštite unutarnjeg prostora od posljedica radova. Ti radovi su bušenje zidova poprečnih na smjer utezanja, uvlačenje zatega i, rjeđe, montaža singularnih čeličnih ploča unutar prostora. 

Principe preuzmite sa stranica naše platforme! Uz principe autor je pripremio i specifikaciju radova.

4.

Priručnik ‘Urgentni program potresne obnove – UPPO’

Autori (Milan Crnogorac, Mario Todorić, Mario Uroš, Josip Atalić) i suradnici su kod izrade priručnika Urgentni program potresne obnove – UPPO posebno vodili računa da tehnička rješenja koja se predlažu za obnovu dimnjaka, zabatnih zidova i ostalih tavanskih struktura budu i konačno rješenje te da se obnova može nastaviti po Razinama obnove, kako će to biti propisano Zakonom.

Zbog toga su izrađena praktična rješenja kojima se predlaže ugradnja spojnih elemenata u novoizvedene tavanske zidove i dijelove drugih elemenata obnove za kasniji nastavak ukupne obnove potresom oštećenih zgrada. Radi naglašavanja važnosti “izrazito hitne”, “neodgodive” i “neophodne” obnove odabrana je za naslov priručnika snažnija riječ koja obuhvaća sva ta značenja – “urgentna” obnova, koja se mora provesti bez čekanja cjelovite obnove pojedinih zgrada oštećenih u potresu (zgrade sa žutim ili crvenim oznakama).

Priručnik možete preuzeti na sljedećoj poveznici.