Categories
Istaknuto

URBANA OBNOVA

Predstavljamo publikaciju o urbanoj obnovi koju su izradili nastavnici Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tihomir Jukić, dipl. ing. arh., doc. dr. sc. Ana Mrđa, MBA, dipl. ing. arh. i asist. Kristina Perkov, mag. ing. arch. i koji je objavljen na mrežnim stranicama fakulteta.

Urbana rehabilitacija Donjega grada, Gornjega grada i Kaptola / Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba

Sustavna obnova središta gradova u Hrvatskoj uglavnom je izostala. Situacija nastala nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. dala je poticaj da se učini ono što je trebalo prije nekoliko desetljeća, tj. da započne sustavna obnova zaštićenoga povijesnog dijela gradskog središta Zagreba.

Kao prilog tome, kao i doprinos saniranju posljedica potresa u Zagrebu, priređen je i tekst ove knjige/publikacije koji bi trebao dati odgovor različitim strukama, a ne samo arhitektima, na veći broj pitanja koja prate procese cjelovitog interdisciplinarnog pristupa postupku urbane obnove.

Cilj teksta je sagledavanje urbane obnove s aspekta planiranja i upravljanja gradom analizirajući aspekte mogućih promjena s okolišnog, društvenog i ekonomskog stajališta. Analiziraju se modeli središta nekih europskih gradova kao i uzroci, procesi i mogući pristupi obnovi. To je potrebno radi boljeg spoznavanja procesa koji se godinama odvijaju na prostoru Donjega i Gornjega grada u Zagrebu i posebice nakon potresa u ožujku 2020. Obnova prostora mora biti dobro pripremljena i planirana, odabrana odgovarajuća metoda rada i koncept obnove, politika financiranja kao i programi aktivnosti, a sve uz aktivnu participaciju građana u svim segmentima.

Tekst u .pdf formatu možete preuzeti OVDJE.

Napomena: Kako bi ovaj materijal bio još kvalitetniji, a prije izdavanja knjige u tiskanom obliku, vrlo rado primamo mišljenja i sugestije za korekciju ili dopunu iste. Prijedloge i sugestije molim poslati na mail: tjukic@arhitekt.hr.