Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

21. 1973. O problemu autorstva osnove za regulaciju Jezuitskog trga u Zagrebu, Žarko Domljan

22. 1978. Grad 19. stoljeća na sjeveru Hrvatske, Ivo Maroević

23. 1980. Izgradnja lađe zagrebačke katedrale, Zorislav Horvat

24. 1993. Socijalno stanovanje međuratnog Zagreba, Darja Radović Mahečić, Ivan Mlinar, Marko Trošić , Institut za povijest umjetnosti, Zagreb , Sveuèilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

25. 2010. Kvalitetno stanovanje u urbanom centru Hrvatske (excerpt), Luciano Basauri, Antun Sevšek, Dafne Berc, Marko Sančanin, Lana Lovrenčić, Analog , Platforma 9.81

26. 1882. Izvješće o zagrebačkom potresu 9. studenoga 1880., Josip Torbar

27. 1882. Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880. / eingereicht von Max Hantken von Prudnik, Max Hantken von Prudnik

28. 2012. Dnevnosvjetlosni potencijal zagrebačkoga donjogradskog bloka, Igor Gojnik

29. 1995. Prilog istraživanju povijesti izgradnje športsko-rekreacijskih objekata u Zagrebu, Ariana Štulhofer, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

30. 2009. Projekti i realizacije arhitekta Jurja Denzlera na zgradi Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Nataša Jakšić, Tamara Marić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

31. 1999. Pomolak (erker) kao dio rukopisa arhitektonskog izraza, Tardozzi Benedetto, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

32. 2000. Stara zgrada zagrebačke Klasične gimnazije, Lelja Dobronić

33. 2002. Zagrebačka ugrađena najamna kuća u razdoblju od 1928. do 1934. godine, Darko Kahle

34. 2003. Zagrebačka ugrađena najamna kuća u razdoblju od 1935. do 1945. godine, Darko Kahle

35. 2004. Zagrebačka uglovnica u razdoblju od 1928. do 1944. godine, Darko Kahle

36. 2004. Klinika za ortopediju na Šalati u Zagrebu arhitekta Egona Steinmanna: Inauguracija hrvatske moderne, Iva Muraj, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

37. 2004. Sklop Veterinarskog fakulteta arhitekta Zvonimira Vrkljana: Antologijski primjer u kontekstu izgradnje modernoga Zagrebačkog sveučilišta, Zrinka Barišić Marenić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

38. 2005. Paviljonski sklop Poljoprivredno-šumarskog fakulteta: Prva realizacija modernoga fakultetskog sklopa Zagrebačkog sveučilišta, Zrinka Barišić Marenić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

39. 2004. Građevinski propisi grada Zagreba u razdoblju od 1850. do 1918. godine, Darko Kahle

40. 2005. Viktor Kovačić – Prolog u regulaciju Kaptola, 1908., Zlatko Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Stranica 2 od 56