Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

41. 2006. Građevinski propisi za grad Zagreb u razdoblju od 1919. do 1931. godine i Građevinski zakon iz 1931. godine, Darko Kahle

42. 2006. Građevinski propisi za grad Zagreb u razdoblju od 1932. do 1945. godine, Darko Kahle

43. 2007. Kuća Stanković u Zagrebu: Studija arhitektonskog razvoja, Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

44. 2008. Potpisani projekti i realizacije Vladimira Šterka u Zagrebu od 1923. do 1941., Darko Kahle

45. 2006. Promjene morfološke i funkcionalne strukture Donjega grada Zagreba 1862.-1914. na temelju katastarskih izvora, Mirela Slukan-Altić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

46. 2006. Sportski i sveučilišni sadržaji na Mažuranićevu i Marulićevu trgu u Zagrebu, Ariana Štulhofer, Iva Muraj, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

47. 2006. Moskovski boulevard – Ulica grada Vukovara u Zagrebu 1945.-1956. godine: Arhitektura i urbanizam na razmeđu Istoka i Zapada, Vedran Ivanković, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

48. 2007. Prolegomena za opus arhitekta Milana Žerjavića: Višestambene zgrade u Ulici grada Vukovara 228-236 u Zagrebu, Vedran Ivanković, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

49. 2008. Urbanistički plan uređenja: Uloga i značenje na primjeru Grada Zagreba, Anka Mrak-Taritaš

50. 1997. Graditelj Srećko (Feliks) Florschütz, Jasenka Kranjčević

51. 2002. Zagrebački sportski tereni u Maksimiru i na Sveticama do 1965. godine, Ariana Štulhofer, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

52. 2009. Zgrada Ženske realne gimnazije sestara milosrdnica u Zagrebu arhitekta Zvonimira Vrkljana (1937.-1939.), Zrinka Barišić Marenić, Ariana Štulhofer, Andrej Uchytil, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

53. 2010. Između secesije, neoklasicizma i moderne: Prilog interpretaciji zgrade Sveučilišne knjižnice Rudolfa Lubynskoga, Nenad Fabijanić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

54. 2010. Gradske vile arhitekta Bogdana Petrovića u Novakovoj ulici u Zagrebu, Toni Bešlić

55. 2011. Karlo Vajda i Vjekoslav Bastl: Izgradnja tržnice na Dolcu u Zagrebu, 1928.-1936., Zlatko Jurić, Martina Strugar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

56. 2011. Petrinjska ulica u Zagrebu, Tamara Marić, Nataša Jakšić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

57. 2011. Kamenita vrata u Zagrebu: Obnova unutrašnjeg prostora prema projektu Jurja Denzlera, Nataša Jakšić, Karin Šerman, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

58. 2012. Povijesni trgovi grada Zagreba nastali do 1918.; Prostorna geneza i urbanističke odlike, Alen Žunić, Nikola Matuhina, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

59. 2012. Međunarodni natječaj za Zakladnu bolnicu i klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1930.-1931. godine, Tamara Bjažić-Klarin, Institut za povijest umjetnosti

60. 2013. Povijesno-prostorni razvoj historicističkog ljetnikovca Grbac u Zagrebu, Alan Braun, Alenka Delić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Stranica 3 od 56