Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

61. 2014. Zagrebački ljetnikovci - nastajanje i obilježja, Mirna Meštrović, Mladen Obad Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

62. 2014. Višekatne ugrađene kuće u Zagrebu između 1850. i 1927., Darko Kahle

63. 2015. Arhitekt Zlatko Neumann; Realizacije i projekti između dva svjetska rata, Darko Kahle

64. 2015. Model ugrađene najamne zgrade zagrebačkog donjogradskog bloka; Analiza u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, Zoran Veršić, Iva Muraj, Marin Binički, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

65. 2017. Tipski projekti dječjih vrtića u 1960-im i 1970-im godinama u Zagrebu, Mia Roth-Čerina, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

66. 2016. Palača Ravnateljstva pošte i brzojava u Jurišićevoj ulici u Zagrebu: Odlike arhitekture i stilskoga rješenja, Boris Dundović, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

67. 2015. Svod sakristije zagrebačke katedrale, Ivana Šimunić, Marina Šimunić Buršić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

68. 2015. Gradska klaonica i stočna tržnica u Zagrebu arhitekta Waltera Fresea, Zrinka Barišić Marenić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

69. 2016. Stambene zgrade Novoga građenja u Zagrebu između 1928. i 1934. godine, Darko Kahle

70. 2016. Djelovanje arhitekata Georga Kiverova, Jovana Korke i Ðorđa Krekića u Zagrebu, 1926.-1940., Darko Kahle

71. 2017. Urbanističko-arhitektonska geneza sklopa dječje bolnice u Klaićevoj ulici u Zagrebu, Gordana Žaja, Silvio Bašić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

72. 2020. JE LI POTRES BIO PRIJE 30 MINUTA ILI 30 DANA? Što je sve dosad napravljeno u sklopu obnove u Zagrebu i povratka stanara u svoje domove, Matija Boltižar, Jutarnji list

73. 1989. Obnova Dubrovnika 1979 - 1989, Zavod za obnovu Dubrovnika

74. 2014. Eduard Žagar i utjecaj srednjoeuropske arhitekture na arhitektonsku sliku Splita na prijelazu 19. i 20. stoljeća, Karin Šerman, Ana Šverko, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektosnki fakultet , Institut za povijest umjetnosti

75. 2008. Seismic retrofitting of structures strategies and collection of examples in Switzerland, Thomas Wenk, Wenk Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik GmbH

76. 2000. Potresi na zagrebačkom području, Veselin Simović, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

77. 2016. Škole i bolnice za Zagreb 20. stoljeća, Tamara Bjažić Klarin, Mia Roth Čerina, Institut za povijest umjetnosti , Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

78. 1981. Potres 1880. i izgradnja Zagreba - Izložba u Muzeju grada Zagreba, Vanda Ladović, Nada Premerl

79. 1985. Urbanističko planiranje Zagreba od 1945. do 1985., Eugen Franković

80. 2020. Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada, Josip Galić, Hrvoje Vukić, Davor Andrić, Lucija Stepinac, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Stranica 4 od 56