Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

901. 0. Dio naselja Vugrovec, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

902. 0. Fotografija/razglednica, Maksimir, Donje jezero i Vidikovac, Stengel & Co. Dresden

903. 1878. Nacrt grada Zagreba, 1878., Gradski gradjevni ured , Tiskara Dragutina Albrechta

904. 1898. Nacrt grada Zagreba, 1898., Gradski gradjevni ured

905. 1891. Gospodarsko-šumarska Jubilarna izložba hrv.-slav. gospodarskoga družtva U Zagrebu g. 1891., Janko Ibler, Tiskara Narodnih novina

906. 1902. Hartmanov sveobći popis stanova sa podpunim adresarom oblasti, ureda, obrtnika i trgovaca kralj. slobodnoga i glavnoga grada Zagreba : prvi tečaj sa slikom gradonačelnika i tlorisom gradskim, Knjižara Lav. Hartman (Kugli i Deutsch), Zagreb, Ilica 30.

907. 1896. Kr. botanički vrt u Zagrebu, Antun Heinz, Hrvatsko naravoslovno društvo (Societas Historico-Naturalis Croatica) , Tisak C. Albrechta (Jos. Wittasek)

908. 1902. Slob. i kr. zem. glavni grad Zagreb od godine 1892. do godine 1902. /sastavljeno po službenim podatcima, Leo pl. Vetter, Naklada tiskare C. Albrechta (Jos. Wittaseka u Zagrebu) , Zavod R. Mosingera u Zagrebu

909. 1874. Spomenica o 25-godišnjem postojanju Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu , Akademički Senat kr. Sveučilišta , Tisak kr. Zemaljske tiskare

910. 1892. Zagreb i okolica : kažiput za urodjenike i strance : sa 43 slike i 2 nacrta, Adolf Hudovski, Tisak dioničke tiskare, Zagreb

911. 0. Vila Mallin, Naumovac 12, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

912. 0. Ljetnikovac biskupa Josipa Galjufa, Nike Grškovića 23, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

913. 0. Kuća Havliček, Nova Ves 1, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

914. 0. Stambeno-poslovna kuća, Nova Ves 2 / Zvonarnička 1, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

915. 0. Prebendarska kurija sv. Mihovila, Nova Ves 3, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

916. 0. Prebendarska kurija sv. Uršule, Nova Ves 4-4/1, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

917. 0. Prebendarska kurija, Nova Ves 5-5a, Hermann Bollé, Kuno Waidmann, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

918. 0. Prebendarska kurija sv. Doroteje, Nova Ves 6, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

919. 0. Prebendarska kurija sv. Magdalene, Nova Ves 7, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

920. 0. Prebendarska kurija sv. Jakova, Nova Ves 8, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

Stranica 46 od 56