Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

921. 0. Prebendarska kurija sv. Fabijana i Sebastijana, Nova Ves 12, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

922. 0. Biskupska ubožnica, Nova Ves 18, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

923. 0. Prebendarska kurija sv. Jakova, Nova Ves 22, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

924. 0. Ljetnikovac biskupa Aleksandra Alagovića, Nova Ves 86, Bartol Felbinger, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

925. 0. Crkva sv. Ivana Krstitelja, Nova Ves, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

926. 0. Kapela Majke Božje žalosne, Nova Ves, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

927. 0. Vila Okrugljak, Okrugljak 6, Janko Jambrišak, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

928. 0. Crkva sv. Marije Pomoćnice i omladinski dom Salezijanaca na Knežiji, Omiška 8-10, Zvonimir Požgaj, Silvije Sponza, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

929. 0. Palača Opatička 2 / Kamenita 2, Aleksandar Brdarić, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

930. 0. Palača Bombelles, Opatička 4, Hugo Ehrlich, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

931. 0. Palača Rauch, Opatička 6, Janko Jambrišak, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

932. 0. Stambena kuća, Opatička 7, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

933. 0. Palača Bužan, Opatička 8, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

934. 0. Kuća Rebrović, Opatička 9, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

935. 0. Palača bogoštovlja i nastave, Opatička 10, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

936. 0. Kuća Leitner, Opatička 11, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

937. 0. Palača Oršić, Opatička 12, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

938. 0. Palača Oršić, Opatička 14, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

939. 0. Kuća Reiner, Opatička 15, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

940. 0. Kuća Štajdaher, Opatička 16, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

Stranica 47 od 56