Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

961. 0. Kuća Demeter - Corvin, Pavla Radića 24, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

962. 0. Tiskara Albrecht, Pavla Radića 26 / Kožarska 3, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

963. 0. Zgrada Prve hrvatske štedionice, Pavla Radića 30 / Kožarska 7, Janko Josip Grahor, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

964. 0. Palača Dömöthorfy, Pavla Radića 32, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

965. 0. Kuća Kovačić, Pavla Radića 37 / Kamenita 1, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

966. 0. Kuća Bužan, Pavla Radića 64, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

967. 0. Kuća Bužan, Pavla Radića 66, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

968. 0. Hrvatski liječnički dom, Pavla Šubića 9, Frane Cota, Zvonimir Požgaj, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

969. 0. Kuća Gavella-Tompa, Pavla Šubića 64, Stjepan Gomboš, Mladen Kauzlarić, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

970. 0. Tradicijska kuća, Peršuni 13, selo Čugovec, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

971. 0. Kuća Frisch, Petrinjska 11, Stjepan Gomboš, Mladen Kauzlarić, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

972. 0. Kuće Eisner, Petrinjska 50-52, Rudolf Lubynski, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

973. 1911. Zagreb, gradske vedute i fotografije važnijih zgrada oko 1911. godine, Armin Schreiner

974. 1915. Zagrebačka gradska općina i njezin odnošaj prema Zagrebačkom električnom tramvaju dioničarskom društvu, Naklada Gradske općine zagrebačke

975. 1886. Fotografija - Zanatlijski dom, ugao Britanskog trga i ulice Pantovčak

976. 1852. 50-godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu (sadrži fotografije muzejske i komorske palače), Trgovačko- obrtnička komora u Zagrebu

977. 1891. Ilustrovani vodić po Zagrebu i njegovoj okolici sa slikami i nacrtom grada Zagreba / oko 1891., Knjižara Lav. Hartman (Kugli i Deutsch), Zagreb, Ilica 30.

978. 1929. Ilustrovani vodič po Zagrebu sa 5 slika, nacrtom grada, popisom svih ureda, škola, ulica, trgova, crkava, konzulata, te alfabetskim kazalom znamenitosti / oko 1929., Milan Šenoa, Knjižara St. Kugli, Ilica 30

979. 1896. Izvješće o milenijskoj izložbi kraljevine Ugarske i kod te prigode sudjelujuće Bosne i Hercegovine te kraljevine Hrvatske i Slavonije god. 1896., Milan Krešić

980. 1916. Povijest banske palače, Rudolf Horvat

Stranica 49 od 56