Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

81. 2020. Kako promišljati obnovu grada?, Sonja Leboš

82. 1987. Mjesto Zrinjskog trga u genezi „zelene potkove“, Snješka Knežević

83. 2020. GLAVU GORE., Nebitno

84. 2007. Project Zagreb: Transition as Condition, Strategy, Practice, Eve Blau, Ivan Rupnik

85. 2018. Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zgrade Gradske knjižnice Grada Zagreba -Paromlin

86. 2016. Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i sanacije građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu

87. 2012. Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Blok Badel u Zagrebu

88. 2005. Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja ZGRADE KONGRESNOG CENTRA ZAGREB u bloku – Pierottijeva, Jukićeva, Savska, Kršnjavoga

89. 2020. Koliko nam filantropija i zakladništvo mogu pomoći u krizi?, Gojko Bežovan, Pravni fakultet u Zagrebu

90. 2020. Velika fotogalerija: Uvjerite se iz prve ruke u posljedice razornog potresa koji je pogodio Zagreb, Pixell

91. 2003. Preventing Earthquake Disasters: The Grand Challenge in Earthquake Engineering, Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES)

92. 2007. Advanced Earthquake Engineering Analysis, Alain Pecker

93. 1995. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering, Anil K. Chopra

94. 2006. Introduction to Computational Earthquake Engineering, Muneo Hori

95. 1982. Earthquake spectra and design, N. M. Newmark, W. J. Hall

96. 2014. Polikromija i polikromatori oltara 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, doktorska disertacija, Ksenija Škarić

97. 2010. Caeruleum na oltarima Johannesa Komersteinera, u: Portal : godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 1, 151-160, Ksenija Škarić

98. 2004. Preventivno konzerviranje drvenog sakralnog inventara na području Hrvatskog zagorja, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 28, 208-214, Miroslav Pavličić, Ksenija Škarić

99. 2007. O Zagrebu usput i s razlogom: izbor tekstova o zagrebačkoj arhitekturi i urbanizmu (1970.–2005.), Ivo Maroević, Institut za povijest umjetnosti

100. 2002. Kronika zagrebačke arhitekture 1981.‒1991., Ivo Maroević, Institut za povijest umjetnosti

Stranica 5 od 56