Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

1001. 0. Zgrada (zatvor ustaške policije 1941.-1945.), Račkoga 9, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1002. 0. Tradicijska kuća i gospodarstvo Horvat, Rakaljska 4 (Vukomerec), Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1003. 0. Zgrada osnovne škole 'Rapska', Rapska 3, Ivan Zemljak, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1004. 0. Tradicijsko gospodarstvo, Remetinec 40, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1005. 0. Pogranična stražarnica, Remetinečka cesta 1, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1006. 0. Zgrada krematorija na groblju Mirogoj, Remetska cesta 4, Marijan Hržić, Zvonimir Krznarić, Davor Mance, Urbanistički institut SR Hrvatske , Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1007. 0. Kuća Schwartz, Remetski kamenjak 28, Ivan Vitić, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1008. 0. Glavna zgrada Rudolfove vojarne, Republike Austrije 20, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1009. 0. Tradicijska kuća Božić, Resnički put 76, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1010. 0. Tradicijska kuća Božić, Resnički put 78, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1011. 0. Palača Mikuličić, Ribnjak 1, Juraj Denzler, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1012. 0. Kuća Markulin, Ribnjak 16, Drago Ibler, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1013. 0. Kuća Lebinec, Ribnjak 20, Slavko Löwy, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1014. 0. Kuća Turković, Ribnjak 38, Zdenko Strižić, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1015. 0. Ljetnikovac 'Vila Olga', Rim 84, Martin Pilar, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1016. 0. Skulptura 'Majka i dijete', Rockefellerova 4, Ivan Meštrović, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1017. 0. Vila Frangeš, Rokov perivoj 2, Viktor Kovačić, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1018. 0. Kuća Deutsch, Rokov perivoj 8, Hugo Ehrlich, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1019. 0. Kapela sv. Roka, Rokov perivoj, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1020. 0. Zdenac Elegija, Rokov perivoj, Robert Frangeš Mihanović, Mihajlo Kranjc, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

Stranica 51 od 56