Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

1041. 0. Spomenik palim ilegalcima 'Plamen', Sveti Duh 64, Ivan Sabolić, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1042. 0. Kompleks nekadašnjeg Novincijata Sestara Milosrdnica svetog Vinka Paulskog, Sveti Duh 129, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1043. 0. Grkokatoličko sjemenište, Sv. Ćirila i Metoda 1 / Ambroza i Klotilde Vranyczany 2, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1044. 0. Palača Raffay-Plavšić, Sv. Ćirila i Metoda 3, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1045. 0. Palača Erdödy-Keglević, Sv. Ćirila i Metoda 4 / Jezuitski trg 2, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1046. 0. Stara gradska vijećnica, Sv. Ćirila i Metoda 5 / Josipa Kuševića 2 / Dragutina Freudenreicha 1, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1047. 0. Kuća Pirling, Sv. Ćirila i Metoda 8 / Trg sv. Marka 10, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1048. 0. Zgrada osnovne škole 'Dr. Ante Starčevića', Sv. Leopolda Mandića 55, Radovan Nikšić, Zavod za građevinske konstrukcije Tehničkog fakulteta u Zagrebu , Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1049. 0. Crkva sv. Nikole Tavelića i župni dvor, Sv. Nikole Tavelića 2, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1050. 1900. Fotografija/razglednica, Josipovac, početak 20. stoljeća, Tiskara A. Brusina

1051. 0. Kuća Centralne eskomptne i mjenjačke banke, Sv. Preobraženja 4, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1052. 0. Crkva sv. Preobraženja, Sv. Preobraženja, Hermann Bollé, Franjo Klein, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1053. 0. Nadgrobni spomenik dr. Ante Starčevića, Šestinska cesta, groblje Šestine, Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1054. 0. Crkva sv. Mirka, Šestinski trg (Šestine), Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

1055. 1895. Fotografija-Restauracija Josipovac, 1895. , Ivan Standl

1056. 0. Fotografija/razglednica, Mesnička ulica i Pongračeva kuća, Edgar Schmidt, Dresden- Budapest , Naklada tiskare A. Brusina, Zagreb

1057. 1895. Fotografija- Spomenik fra Andriji Kačić- Miošiću i Mesnička ulica, Ivan Standl

1058. 1895. Fotografija- Akademički trg, zapadni dio, 1895. , Ivan Standl

1059. 1895. Fotografija- Akademički trg, istočni dio, 1895. , Ivan Standl

1060. 1895. Fotografija- sjeverni dio Zrinjevca s pogledom na grad, 1895. , Ivan Standl

Stranica 53 od 56