Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

1081. 1912. Arhivska fotografija Kuće Čop, Zagreb, Aladar Vladimir Baranyai, Slavko Benedik, Gradjevno poduzeće Pollak & Bornstein, Zagreb

1082. 1914. Arhivska fotografija Vile Weiss-Aleksander (Vila Vinski), Zagreb, Aladar Vladimir Baranyai

1083. 1909. Arhivska fotografija Vile Baranyai, Zagreb, Aladar Vladimir Baranyai

1084. 1918. Arhivska fotografija Vile Ilić, Zagreb, Aladar Vladimir Baranyai, Slavko Benedik

1085. 1921. Arhivska fotografija Vile Kell, Zagreb, Aladar Vladimir Baranyai, Slavko Benedik

1086. 1908. Arhivska fotografija Kaptolskog trga, Zagreb, nepoznat

1087. 1909. Arhivski nacrt i fotografija Crkve Sv. Blaža, Zagreb, Viktor Kovačić

1088. 1913. Arhivska fotografija Sveučilišne biblioteke, Marulićev trg, Zagreb, Rudolf Lubynski

1089. 1920. Arhivska fotografija Kuće Slaveks, Zagreb, Viktor Kovačić

1090. 1914. Arhivska fotografija Kuće Frank, Zagreb, Viktor Kovačić

1091. 1921. Arhivska fotografija Kuće Janda, Zagreb, Hugo Ehrlich

1092. 1921. Stambeno-poslovna zgrada \'Tekstil\', Račkoga 9, Zagreb, Hugo Ehrlich

1093. 1931. Arhivska fotografija đačkog skloništa, Medulićeva 36, Zagreb, nepoznat

1094. 1932. Arhitektonski nacrt stambene zgrade Vinogradska 25, Zagreb, J. Hrabovsky

1095. 1924. Nacrti kompleksa kina Balkan i stambeno-poslovne zgrade Alfreda i Lea Müllera, Zagreb, Srećko (Feliks) Florschütz

1096. 1924. Stambeno-poslovna zgrada Alfreda i Lea Mullera, Zagreb, Srećko (Feliks) Florschütz, Alfred i Leo Muller

1097. 1926. Fotografija eksterijera trafostanice na Rooseveltovom trgu u Zagrebu, Edo Schön, Gradjevno poduzeće Pollak & Bornstein, Zagreb

1098. 1927. Kuća Gross, Britanski trg 12, Zagreb - tlocrt prizemlja, Vladimir Šterk

1099. 1920. Nacrti vile Olga, Fijanova ul., Zagreb, Leo Franz, Gradjevno poduzeće I. Mevorah i J. Zamolo, Zagreb

1100. 1908. Anatomski i farmakološki zavod Medicinskoga fakulteta u Zagrebu - tlocrt prizemlja, Dionis Sunko, Ignjat Fischer, Franjo Gabrić

Stranica 55 od 56