Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

101. 2020. Obrana javnih prostora u zagrebačkim slučajevima „Čuvamo naš park“ i „Vratite magnoliju“ , Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar Gamberožić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

102. 2015. Urban processes in Zagreb: residential and commercial developments, Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

103. 2010. Aktualni revitalizacijski i gentrifikacijski procesi na primjeru Zagreba, Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

104. 1981. U funkciji znaka: Drago Ibler i hrvatska arhitektura između dva rata, Željka Čorak, Institut za povijest umjetnosti

105. 2008. Akteri rekonstrukcije Cvjetnoga trga u Zagrebu, Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

106. 2006. Kvaliteta stanovanja u mreži naselja Hrvatske, Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

107. 2016. Postsocijalistička transformacija Zagreba i Podgorice kao glavnih gradova, Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

108. 2016. Uvod u komparaciju urbanih sustava glavnih gradova Zagreba i Podgorice, Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

109. 2016. Transformation of public space in Zagreb since 2000, Jelena Zlatar Gamberožić, Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

110. 2015. New housing estates in the settlement network of Zagreb – community infrastructure, Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

111. 2015. Novi Jelkovec ili Sopnica-Jelkovec kao primjer POS-ovog naselja, Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

112. 2015. The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb, Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

113. 2015. The quality of housing at the subjective level: aesthetic and ecological aspects of the neighbourhood and citizen participation, Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

114. 2016. Aspekti specifičnih oblika urbane obnove i revitalizacije u Zagrebu i Podgorici, Jelena Zlatar Gamberožić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

115. 2007. Rekonstrukcija Central Business District (CBD) – primjer Cvjetnog trga u Zagrebu, Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

116. 2013. Housing quality and lost (public) space in Croatia, Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

117. 2012. Akteri društvenih promjena u prostoru (2007-2011), Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

118. 2019. Revitalization paths of urban centers: tentative observational comparison of two cities – Ljubljana and Zagreb, Jelena Zlatar Gamberožić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

119. 2009. Utjecaj društvenih aktera na procese gentrifikacije i pauperizacije: primjer Zagreba: disertacija, Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

120. 2006. Sociološki aspekti mreže naselja u zagrebačkoj regiji: magistarski rad, Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Stranica 6 od 56