Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

121. 2020. Osvrt na potres u Zagrebu 2020. godine, Bruno Tomljenović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

122. 2015. Istraživanje participativnog potencijala građana u planiranju javnog prostora grada Zagreba, Kristina Careva, Rene Lisac, Jana Vukić, Tomislav Pletenac, Društvo arhitekata Zagreba , Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu , Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

123. 2018. Primjeri urbane obnove šireg gradskog centra grada Zagreba, Jelena Zlatar Gamberožić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

124. 2012. Utjecaj društvenih aktera na urbane transformacije i obnovu Zagreba nakon 2000. godine: disertacija, Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

125. 2012. Akteri društvenih promjena u prostoru: transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

126. 2016. Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja: bilateralni projekt između Hrvatske i Crne Gore (2015.-2016.), Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

127. 2015. Kvaliteta života i tranzicija: sociološka rekonstrukcija na primjeru Zagreba, Branimir Krištofić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

128. 2015. Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja = The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

129. 2016. Tranzicijska preobrazba stanovanja na superperiferiji Evrope razmatranje teme na primjeru Zagreba (Hrvatska) i Podgorice (Crna Gora), Branimir Krištofić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

130. 2011. Utjecaj trgovačkih centara (kao ne-mjesta) u gradu Zagrebu na nestajanje javnog prostora, Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

131. 2011. Aspekti ugroženosti javnih prostora, Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

132. 2014. Zagreb, Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

133. 2007. Prehrana i zdravlje kao elementi kvalitete života u mreži naselja Hrvatske., Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

134. 2013. Urbane transformacije suvremenog Zagreba: sociološka analiza, Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

135. 1989. Odluke o organizaciji i funkcioniranju Zavoda za obnovu Dubrovnika

136. 1880. Potres u Zagrebu 1880, Katolički list, br. 47., 18. studenog 1880., 376-379; br. 48, 25. studenoga 1880., 383-388; br. 49, 2. prosinca 1880., 398; br. 50, 9. prosinca 1880., 400-402; br. 51., 16. prosinca 1880., 409-414; br. 52., 23. prosinca 1880., 423; br. 53, 30. prosinca 1880., 429-432, Nadbiskupija zagrebačka

137. 1975. Uloga arhitekta kao kreatora u zaštiti spomenika kulture, u: Arhitektura : časopis za arhitekturu, urbanizam i primijenjenu umjetnost, God.18, 154, str5-6, 1975., Tomislav Premerl

138. 1975. Novo u starom u arhitekturi Hrvatske: proces interpolacije, Arhitektura : časopis za arhitekturu, urbanizam i primijenjenu umjetnost, God.18, 154, str. 7-9, 1975., Ivo Maroević

139. 1994. Slavko Löwy: sustvaratelj hrvatske moderne arhitekture tridesetih godina, Darija Radović Mahečić

140. 1975. O planovima i počecima izgradnje zagrebačke katedrale, u: Arhitektura : časopis za arhitekturu, urbanizam i primijenjenu umjetnost, God.18, 154, str24-28, 1975., Zdenko Kolacio

Stranica 7 od 56