Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1834 - -

VRSTA PRILOGA:

Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

Palača Erdödy-Drašković, Opatička, Demetrova 17, Bartol Felbinger, Državni arhiv u Zagrebu

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Kultura
Odgoj i obrazovanje
Znanost

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Palača Erdödy - Drašković, Opatička 29 / Demetrova 17

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/46007C67059517C3C1257F3E00491B49?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Poluugrađena četverokrilna palača s unutrašnjim dvorištem, sjevernim dvokatnim krilom zatvara potez reprezentativnih kuća na zapadnom gradskom bedemu, a jednokatnim istočnim i južnim krilom ugao Demetrove i Opatičke ulice. Kasnobarokni dvokatni dio palače sagrađen je krajem 18. st. za grofa Aleksandra Erdödya, a jednokatna krila 30.-tih godina 19.st. za Franju Draškovića. Klasicističko pročelje dvokatnog dijela palače nastalo je nakon rušenja sjevernih gradskih vrata 1838.Od 1947.u palači je smješten današnji Državni arhiv u Zagrebu.

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

AUTOR/I:


Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

-, -

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Lora Rajčić, email: lorarajcic@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Opatička 29/ Demetrova 17 45.818272, 15.974464