Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

- - -

VRSTA PRILOGA:

Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

Tradicijska kuća, selo Čugovec, nemški vugel, tradicijsko graditeljstvo

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Tradicijska kuća, Peršuni 13, selo Čugovec

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/925A78ADA959DE20C1257F3E00490109?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Manji, prizemni, drveni stambeni objekt pravokutnog tlocrta, troprostornog unutarnjeg rasporeda, s isturenim, natkrivenim ulaznim ganjkom, sagrađen krajem 19. stoljeća, a danas se koristi kao spremište. Istočni dio kuće ima dijelom ukopani podrum s ulazom na zabatnom, uličnom, pročelju. Gornji dio kuće građen je od horizontalno slaganih planjki spajanih na „nemški vugel“. Stropna konstrukcija: drveni grednik, manje grede i podvlaka (sleme,slemečki i prsnica). Stolarija je autentična. Krovište je dvostrešno, poluskošeno.

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

AUTOR/I:


Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

-, -

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Lora Rajčić, email: lorarajcic@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Peršuni 13, selo Čugovec 45.858062, 16.051951