Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

1911 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

- - -

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

Zagreb
Zrinjevac
Kolodvor
Mihanovićeva
HNK
Trg Petra Svačića
Praška
Ulica Pavla Radića
Kamenita vrata
Ilica
Tomislavac
Eskomptna banka
Kuća Vasić
Kuća Israela Rosenfelda
Mesnička
Pivovara
Ljekarna K Svetom Trojstvu
Umjetnički paviljon
Palača Hrvatsko-slavonske zemaljske centralne štedionice
Preradovićeva
Kaptol
Katedrala
Franjevački samostan i crkva
Zanatliski dom
Palača Kolmar
Zanatlijski dom
Palmotićeva 27
Hönigsberg & Deutsch
Britanski trg 5
Pošta Juišićeva
Bolnica Klaićeva
Ljekarna Gayer (K crvenom križu) Ilica 79

TEMA:


NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura
Kultura
Odgoj i obrazovanje
Poslovanje i uprava
Religija
Sport i rekreacija
Stanovanje
Turizam
Zdravstvo
Ostalo

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Zagreb, gradske vedute i fotografije važnijih zgrada oko 1911. godine

POVEZNICE:

Zagreb: https://digitalnezbirke.kgz.hr/?object=view&id=18589

KOMENTAR / NAPOMENA:

Katalog- reklame istaknutih gradskih poduzeća, gradske vedute, važnije zgrade. 

(S obzirom da katalog nije numeriran, navedene su stranice digitalnog zapisa)

Pogled na katedralu i Zrinski trg iz smjera Akademije- str.3. 

Državni kolodvor i Trg Franje Josipa- str.4.

Mihanovićeva ulica od Starčevićevog doma do zgrade željeznice- str.5.

HNK- str. 7.

Pogled na južni dio Trga Petra Svačića (tada Starčevićev trg)- str.8

Praška ulica (Marije Valerije)- str.10.

Trg bana Josipa Jelačića- str. 6,11,12.

Ulica Pavla Radića (Duga)- str.13. i 14. 

Kamenita vrata, pogled na svetište- str. 16

Ilica i Hrv. eskomptna banka- str, 16. 

Ulaz u Palaču P.H. Štedionice s Ilice- str. 17.

Ilica (oko broja 22)- str. 18. 

Vuća Vasić, Ilica 11- str. 19. 

Ilica kod kuće Israela Rosenfelda- str.20. 

Pivovara i Mesnička ulica s pogledom na palaču Pongratz (Visoka)- str. 21. 

Ilica oko broja 46. (pogled prema ljekarni K Svetom Trojstvu)- str. 22. 

Umjetnički paviljon - str. 23. 

Ilica 25-27 (Palača Hrv-slav. zem. centralne štedionice) + pogled sa Strossmayerova šetališta- str. 25.

Preradovićeva prema crkvi Preobraženja- str. 26.

Pogled na Gornji grad- str. 27. 

Katedrala- str. 3, 28, Svetište- str. 29. 

Kaptol prema franjevačkom samostanu- str. 30. 

Zanatlijski dom (Britanski trg 5), Palača Kolmar (Trg bana Jelačića), Uglovnica Palmotićeva 27- str. 31.

Zgrada pošte- str. 31. 

Maksimir vidikovac- str. 32. 

Bolnica Klaićeva, Ljekarna Gayer- Ilica 79.- str. 33.

//

Pojednine fotografije u boljoj rezoluciji se mogu pronaći u : Vinko pl. Šafar, Album slika hrvatskih gradova, Tiskara Hrvatskog katoličkog tiskovnog društva, Zagreb, 1913. 

Digitalne zbirke Knjižnica grada Zagreba (kgz.hr) 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR/I:

Armin Schreiner

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Digitalne zbirke Knjižnica grada Zagreba, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Matija Vinković, email: matijav9988@gmail.com