Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

1915 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1915 - -

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

Tramvaj
Zagrebački električni tramvaj

TEMA:


NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Zagrebačka gradska općina i njezin odnošaj prema Zagrebačkom električnom tramvaju dioničarskom društvu

POVEZNICE:

Zagrebačka gradska općina i njezin odnošaj prema Zagrebačkom električnom tramvaju dioničarskom društvu: https://digitalnezbirke.kgz.hr/?object=view&id=18585

KOMENTAR / NAPOMENA:

Niz suvremenih (1915.) studija i dokumenata o uspostavi električnog tramvaja. 

AUTOR/I:


Naklada Gradske općine zagrebačke

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Digitalne zbirke Knjižnica grada Zagreba, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Matija Vinković, email: matijav9988@gmail.com