Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

1852 - 1902

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1902 - -

VRSTA PRILOGA:

Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)

KLJUČNE RIJEČI:

Zgrada Trgovačko- obrtničke komore
Trgovačko- obrtni muzej
Etnografski muzej
Hönigsberg & Deutsch
Vjekoslav Bastl

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Javni prostor
Kultura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

50-godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu (sadrži fotografije muzejske i komorske palače)

POVEZNICE:

50-godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu : 1852.-1902.: https://digitalnezbirke.kgz.hr/?object=view&id=18300

KOMENTAR / NAPOMENA:

Fotografije:

Pogled na muzejsku i komorsku palaču- između str. VI. i VII.

Pročelje muzejalne palače- između str. 82. i 83. 

Stubište muzejalne palače- između str. 84. i 85. 

Trgovačko obrtnička komora- između str. 92. i 93. 

AUTOR/I:


Trgovačko- obrtnička komora u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Digitalne zbirke Knjižnica grada Zagreba, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Matija Vinković, email: matijav9988@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića 14, Trg Republike Hrvatske 8 45.808483, 15.969103