Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1927 - -

VRSTA PRILOGA:

Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

Crkva sv. Antuna, Stenjevec, Samoborska cesta 94, Jaroslav Albert

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Religija

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Crkva sv. Antuna u Stenjevcu, Samoborska cesta 94

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/1E95F0BAE30C6DCBC1257F3E00490A87?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Hrvatsku starokatoličku crkvu sv. Antuna u Stenjevcu podigli su vlastitim sredstvima mještani Stenjevca. Crkva je građena po projektu Jaroslava Alberta, dvoranskog je tipa orijentirana u smjeru sjever-jug, poligonalne apside, sa zvonikom u osi glavnog pročelja. Nad ulazom je formirano pjevalište, a sa zapadne strane dograđena je sakristija. Krov je dvostrešan, prekriven crijepom. Očuvan je izvorni crkveni inventar. Crkva je izgrađena sa stilskim elementima zakašnjelog neobaroknog klasicizma, jedina je izvorno građena starokatolička crkva u Zagrebu te se odlikuje kulturno-povijesnom, graditeljsko-tipološkom, arhitektonskom i ambijentalnom vrijednosti.

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

AUTOR/I:

Jaroslav Albert
Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

-, -

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Lora Rajčić, email: lorarajcic@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Samoborska cesta 94 45.81198, 15.886311