Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1969 - 1976

VRSTA PRILOGA:

Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41, Zagrepčanka, Slavko Jelinek, Berislav Vinković

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Poslovanje i uprava

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/85297D88E9844D6EC1257F3E00492D22?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Poslovni toranj "Zagrepčanka" na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, sagrađen 1969-76., ostvarenje je arhitekata Slavka Jelineka i Berislava Vinkovića. Posebnost arhitektonskog oblikovanja očituje se u visinskoj gradaciji osnovnog građevnog volumena i u dinamičnoj kompoziciji aneksa na JZ dijelu parcele koja proizlazi iz konkavno-konveksno raščlanjenih bočnih krakova. Prepoznatljivom vertikalom ima značajnu urbanističku vrijednost kao prostorni orjentir i vizualni akcent u slici grada.

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

AUTOR/I:

Slavko Jelinek
Berislav Vinković
Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

-, -

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Lora Rajčić, email: lorajracic@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Savska cesta 41 45.79854, 15.960882