Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1941 - 1943

VRSTA PRILOGA:

Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

Crkva sv. Nikole Tavelića i župni dvor, Sv. Nikole Tavelića 2, Jaromir Dobsky

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Religija

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Crkva sv. Nikole Tavelića i župni dvor, Sv. Nikole Tavelića 2

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/95E1FFCA02D7EFB4C1257FE30044335C?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Crkva sv. Nikole Tavelića sa župnim dvorom u zagrebačkoj Kustošiji izgrađena je 1941.-43. godine, istovremeno kad i nova zgrada osnovne škole (Sokolska 7, arh. Ivan Zemljak, izvodi ing. J. Dubsky). Nacrte je, prema idejnim skicama Miroslava Krleže, izradio ing. Jaromir Dubsky. Crkva je jednobrodna, dvoranska, s polukružnom apsidom svetišta i sakristijom sa sjeverozapadne strane. Orijentirana je u smjeru istok-zapad. Na sjevernom pročelju crkve bočni je trijem na koji se okomito nadovezuje župni dvor, izgrađen sjeverno uz crkvu, uvučen od linije ulice. Jednokatni župni dvor s dvostrešnim krovištem prekrivenim crijepom jednostavnog je pravokutnog tlocrta, na pročelju raščlanjen s pet prozorskih osi u prvom katu i trijemom u prizemlju koji se nadovezuje na bočni trijem crkve.

Crkva sv. Nikole Tavelića sa župnim dvorom preventivno je zaštićeno kulturno dobro.

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

AUTOR/I:


Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

-, -

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Lora Rajčić, email: lorarajcic@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Sv. Nikole Tavelića 2 45.812789, 15.92678