Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1884 - 1886

VRSTA PRILOGA:

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)

KLJUČNE RIJEČI:

Bollé, Hermann , Mirogoj

TEMA:

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština

NAMJENA:

Javni prostor
Kultura
Religija

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Mrtvačnica na Mirogoju

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/53D360FBE4B8D85FC1257F3E004928CB

KOMENTAR / NAPOMENA:

Mrtvačnica na Mirogoju izgrađena je 1884-86.prema projektu Hermanna Bolléa kao samostalan, slobodnostojeći objekt, smješten u prirodnom šumarku, zapadno od glavnog ulaza u groblje. Svojim položajem izvan prostora arkada, građena pročišćenim neorenesansnim stilskim izrazom, skladno se uklapa u cjelokupni prostor Mirogoja. Uz prilazni put koji se ljevkasto širi prema mrtvačnici, te ispred arkada, postavljeni su 1912. godine kandelabri u obliku obeliska koji su od 1895. stajali ispred kazališta.

zaštićeno kulturno dobro

Z-0682 / Narodne novine br.63/03
 

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

AUTOR/I:

Hermann Bollé
Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Jasna Sirec, email: anicjasna@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Aleja Hermanna Bollea bb 45.837231, 15.987854