Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1883 - -

VRSTA PRILOGA:

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)

KLJUČNE RIJEČI:

Bollé, Hermann , Mirogoj

TEMA:

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura
Kultura
Religija

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Kompleks groblja Mirogoj

POVEZNICE:

Kompleks groblja Mirogoj Bollé, Hermann od 1883.: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/16554A12ED735D08C1257F3E004928B2

KOMENTAR / NAPOMENA:

1873. godine Gradsko poglavarstvo kupilo je na javnoj dražbi imanje “Mirogoj” od Ljudevita Gaja. Uređenje novog groblja povjereno je arhitektu Hermannu Bölleu. Spomeničku graditeljsku i prostornu strukturu kompleksa čine velike i male arkade, crkva Krista Kralja, zgrada mrtvačnice i zgrada uprave, niz spomeničkih objekata kapela, grobnica te planirana grobna polja, kao i prostor neposredne okoline – prirodni krajolik sa istočne strane, prostor južno i zapadno koji obuhvaća nasade vrtlarije i niz klesarskih radionica, te parkovno kultivirani prostor zapadno od arkada sa tri obeliska. Groblje Mirogoj predstavlja izuzetno vrijedan prostorno-pejsažni i urbanističko-arhitektonski fenomen koji u bitnome određuje i formira fizionomiju grada.

zaštićeno kulturno dobro

Z-1526 / Narodne novine br.111/04

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

AUTOR/I:

Hermann Bollé
Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Jasna Sirec

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Aleja Hermanna Bollea 45.832791, 15.989442