Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

10 - -

VRSTA PRILOGA:

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)

KLJUČNE RIJEČI:

Echkel, Hektor, kapela sv. Martina

TEMA:

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština

NAMJENA:

Javni prostor
Kultura
Religija

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Kapela sv. Martina, Aleja seljačke bune , Podsused (kod Sutinskih vrela)

POVEZNICE:

Kapela sv. Martina: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/60110896BF4375C5C1257F3E00490124?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Kapela sv. Martina, SI od Susedgradskog brežuljka, izgrađena je vjerojatno u X.stoljeću. Od 1287. do 1345. pripadala je cistercitima. Kapela je 1899. rekonstruirana i obnovljena prema nacrtima Hektora pl.Echkel-a. Oslik svoda svetišta izrađen je 1930. Jednostavno zabatno pročelje, u osi neogotičkog kamenog portala, ima malu kamenu rozetu, a iznad nje je drveni zvonik, sa zvonom iz XVII.st. Kapela se odlikuje kulturno-povijesnom, graditeljsko-tipološkom, arhitektonskom i ambijentalnom kvalitetom.


zaštićeno kulturno dobro

Z-0718 / Narodne novine br.63/03
 

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

AUTOR/I:


Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Jasna Sirec, email: anicjasna@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Aleja seljačke bune , Podsused (kod Sutinskih vrela) 45.817902, 15.832474