Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1753 - 1760

VRSTA PRILOGA:

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)

KLJUČNE RIJEČI:

Kuća Špulka , Ambroza i Klotilde Vranyczany 1

TEMA:

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština

NAMJENA:

Javni prostor
Kultura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Kuća Špulka, Ambroza i Klotilde Vranyczany 1

POVEZNICE:

Kuća Špulka: http://www1.zagreb.hr/galerijakd.nsf/c31dd4a135787898c1256f9600325af4/31b76b84fdc76719c1257f3e0049134b?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Zidana slobodnostojeća jednokatnica tlocrtnog "L" oblika sagrađena između 1753. i 1760. god. za gradskog špana Matiju Špulka. Pročelja su vrlo jednostavno oblikovana - obrađena u glatkoj žbuci, s konkavno istaknutim završnim vijencem. Zabatom je okrenuta ulici. Križni svodovi u hodniku prizemlja, ukazuju da je južno krilo prema istoku imalo otvoreni trijem.

zaštićeno kulturno dobro

Z-1033 / Narodne novine br.2/04
 

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba 

AUTOR/I:


Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Jasna Sirec, email: anicjasna@gmail.com

LOKACIJA:

45.814601, 15.973311