Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1926 - 1928

VRSTA PRILOGA:

Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Tvornica svijeća

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Pogonska zgrada tvornice „Iskra“

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/43740281B98752CBC1257F3E00490444?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Zgrada kotlovnice nekadašnje tvornice "Iskra" s tvorničkim dimnjakom, dio je tvorničkog kompleksa koji se počeo izgrađivati 20-ih g.20.st. na prostoru Pešćenice. Tvornička zgrada iz 1923. adaptira se 1926 -28. za potrebe tvornice svijeća "Iskra" (projekt ing. Josip Dubsky). Objekt kotlovnice s tvorničkim dimnjakom očuvan je u izvornim arhitektonsko-graditeljskim i oblikovnim obilježima, karakterističnim za vrijeme gradnje i namjenu, te je vrijedan očuvani primjer rane industrijske arhitekture.

Dubsky, Josip
1926.-28.
zaštićeno kulturno dobro
Z-3674 / Narodne novine br.61/09
 

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

AUTOR/I:

Josip Dubsky
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Jelena Bužanić, email: jelena.sekrst@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Hermana Bužana bb 45.811204, 16.002189