Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1930 - -

VRSTA PRILOGA:

Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Kuća Kuzmec, Petruševec

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Tradicijska kuća Kuzmec, III. Petruševec 10

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/3ABD2CDEC11B1A49C1257F3E004908AC?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Prizemni, drveni, stambeni objekt, pravokutnog izduženog tlocrta, postavljen užim pročeljem okomito na cestu, sagrađen je 1930. godine za I. Kuzmeca. Kuća je građena od horizontalno slaganih piljenih platica spajanih na način veza „vuglići“, te drvenih greda na niskom temelju. S otvorenog i natkritog trijema na južnom, dvorišnom pročelju ulazi se u ganjek, veliku hižu, kuhinju i sobu. U kući je daščani pod, te ožbukane i objeljene stijene. Stolarija izvorna. Krovište dvostrešno, poluskošeno. Vanjske horizontalne grede, te gornje grede, ispune i stupovi trijema su ukrašeni rezbarenim motivima, te djelomično bojani. Objekt sačuvan u izvornoj dispoziciji, konstrukciji, oblikovanju i materijalu.

1930.
zaštićeno kulturno dobro
Z-2743 / Narodne novine br.124/06

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

AUTOR/I:


Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Jelena Bužanić, email: jelena.sekrst@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 III. Petruševec 10 45.774232, 16.049523