Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1900 - -

VRSTA PRILOGA:

Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Kuća Kuzmec, Petruševec

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Tradicijska kuća Kuzmec, II. Petruševec 9

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/0065BCC69334556EC1257F3E004905A2?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Drvena, tradicijska, stambena prizemnica sa ukopanim, zidanim podrumom, sagrađena 1900. g. za Katu i Stjepana Kuzmeca. Pravokutnog je tlocrta, s ulaznim trijemom na dužem, dvorišnom pročelju. Građena je od horizontalno slaganih, drvenih planjki, spajanih na tzv. nemški vugel. Krovište je dvostrešno, sa zabatnim poluskošenjima i pokriveno biber crijepom. Unutrašnjost je očuvana u izvornom rasporedu, s nešto tradicijskog mobilijara. Zbog očuvanosti izvorne konstrukcije i oblikovanja, s rezbarenim detaljima, smatra se vrijednim primjerom tradicijske gradnje južnog zagrebačkog područja. Od tradicijske okućnice sačuvana je štala sa štagljem, svinjac, kotec, koš za kukuruz i kuharna.

1900.
zaštićeno kulturno dobro
Z-2739 / Narodne novine br.46/13

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

AUTOR/I:


Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Jelena Bužanić, email: jelena.sekrst@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 II. Petruševec 9 45.772374, 16.050237