Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1909 - -

VRSTA PRILOGA:

Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Kuća Protković Gučec, Resnički gaj, tradicijska arhitektura

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Tradicijska kuća Protković Gučec

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/AE4796B9C66010D2C1257F3E0049016F?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Drvena tradicijska kuća, pravokutnog tlocrta, troprostornog unutrašnjeg rasporeda, s isturenim, ostakljenim, natkritim ganjkom, sagrađena je 1909. god. Ganjk ima dvoja ulazna vrata.Na istočnoj strani kuće, nalazi se novija niža i manja prigradnja, "terasica". Ukopani, kameni podrum, ispod zapadnog dijela kuće ima natkriveni ulaz. Gornji dio kuće je od horizontalno slaganih ručno piljenih planjki spojenih na „nemški vugel“. Stropna konstrukcija: glavna konstruktivna greda sleme, manje grede, slemečki i podvlake, prsnice. Stolarija je izvorna Krovište je dvostrešno, poluskošeno.

1909.
zaštićeno kulturno dobro
Z-2752 / Narodne novine br.124/06

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

AUTOR/I:


Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Jelena Bužanić, email: jelena.sekrst@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 II. Resnički gaj 3 45.808386, 16.064425