Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1837 - 1880

VRSTA PRILOGA:

Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Kuća Stanković, Ilica, Trg bana Josipa Jelačića, Kristofor Stanković, Hermann Bolle

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Poslovanje i uprava
Stanovanje
Ostalo

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Kuća Stanković

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/76CD36C25906EB94C1257F3E00490D64?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Uglovna trgovačko-stambena trokatnica nastala je nadogradnjom kasnobarokne jednokatnice za investitora trgovca Kristofora Stankovića. Drugi kat nadograđen je 1837., a treći 1880. prema projektu Hermanna Bolléa, kada su pročelja preoblikovana u neorenesansnom stilu. Prizemlje je pregrađeno 1931-34. kada je uklonjen portal i baldahinski svodovi u prizemlju, te rastvoreni veliki izlozi pregrađeni u nekoliko navrata nakon II. svjetskog rata. Kuća Stanković prva je trokatnica na Trgu bana Jelačića.

Bollé, Hermann-dogradnja
-; dogradnje 1837.; 1880.
zaštićeno kulturno dobro
Z-0335 / Narodne novine br.18/03

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

AUTOR/I:


Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Jelena Bužanić, email: jelena.sekrst@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Ilica 2/ Trg bana Josipa Jelačića 1 45.812926, 15.975977