Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1822 - 1878

VRSTA PRILOGA:

Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Srpska pravoslavna crkvena opština, Bartol Felbinger, Janko Jambrišak, neorenesansa, Ilica

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Religija
Stanovanje
Ostalo

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Kuća Srpske pravoslavne crkvene opštine

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/06FE3044EA35B86AC1257F3E00490E2D?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Slobodnostojeća četverokrilna dvokatnica organizirana oko trapezoidnog dvorišta nastala je nadogradnjom jednokatnice sagrađene 1822. prema projektu Bartola Felbingera. Drugi kat nadograđen je 1878. prema projektu Janka Jambrišaka. Pročelja su preoblikovana neorenesansno i raščlanjena širokim pilastrima, na prvome katu rustičnim, a na drugom katu glatkim. Prizemlje glavnog pročelja naknadno je preoblikovano i pregrađeno. Zgrada ima značajne arhitektonske i urbanističke vrijednosti.

Felbinger, Bartol; Jambrišak, Janko-dogradnja
1822.; dogradnja 1878.
zaštićeno kulturno dobro
Z-0336 / Narodne novine br.18/03

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

AUTOR/I:

Bartol Felbinger
Janko Jambrišak (dogradnja)
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Jelena Bužanić, email: jelena.sekrst@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Ilica 7 45.812645, 15.973981