Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2007 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1848 - 2006

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Stručni članak
Publicistički članak

KLJUČNE RIJEČI:

urbanizam
arhitektura
baština

TEMA:

Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova

NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

O Zagrebu usput i s razlogom: izbor tekstova o zagrebačkoj arhitekturi i urbanizmu (1970.–2005.)

POVEZNICE:

: https://www.ipu.hr/article/hr/277/o-zagrebu-usput-i-s-razlogom-izbor-tekstova-o-zagrebackoj-arhitekturi-i-urbanizmu-19702005

Knjiga u .pdf formatu: https://www.ipu.hr/content/knjige/Ivo-Maroevic_O-Zagrebu-usput-i-s-razlogom_IPU_2007_ISBN-978-953-6106-61-5.pdf

KOMENTAR / NAPOMENA:

Knjiga okuplja oko 60 članaka objavljenih u stručnim časopisima (Arhitektura, Čovjek i prostor, 15dana, Vijenac i dr.) u rasponu od 1962. do 2005. godine. 
Urednica knjige je Sandra Križić-Roban.

AUTOR/I:

Ivo Maroević
Institut za povijest umjetnosti

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za povijest umjernosti, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Ana Šverko, email: asverko82@gmail.com