Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2010 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2008 - 2010

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Zagreb
urbana obnova
gentrifikacija
društveni akteri
Preradovićev ili Cvjetni trg
intervencija u prostor
urban renewal
gentrification
social actors
Preradović or Flower Square
intervention in space

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Aktualni revitalizacijski i gentrifikacijski procesi na primjeru Zagreba

POVEZNICE:

Članak - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/89

Članak - Hrčak: https://hrcak.srce.hr/61606

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Sociologija i prostor, vol. 48, br. 2, str. 197-221.

Sažetak: Osnovni cilj ovog rada je istraživanje socijalnih dimenzija urbane transformacije u Zagrebu i njene specifične podteme: urbana obnova, urbana revitalizacija, rekonstrukcija i uređenje, ali i procesi proizišli iz njih, kao što je proces gentrifikacije ili “oplemenjivanja” (“dotjerivanja”) urbanoga prostora. Navedene procese često karakterizira brojnost aktera koji u njima sudjeluju i na njih utječu čineći ih prihvatljivima ili neprihvatljivima, ovisno o odnosima među uključenim stranama. Osnovni predmet istraživanja odnosi se na procese uređenja i revitalizacije središta gradova, odnosno, središnjeg dijela grada Zagreba kroz aktualne procese urbane obnove i gentrifikacije. Slučaj uređenja centra Zagreba detaljno se analizira na primjeru planirane gradnje multifunkcionalnog centra na Preradovićevom ili Cvjetnom trgu (projekt Cvjetni prolaz). Navedeni procesi često su neovisni ili tek djelomično ovisni jedni o drugima. Osiromašenje ili pauperizacija prisutni su u gradovima neovisno o navedenim procesima jer prvenstveno ovise o protoku vremena i starenju urbane strukture. Međutim, svi ovi procesi imaju i nešto zajedničko – mogu se događati u središtu grada i tada posebno dolaze u fokus interesa različitih aktera koji zatim u njima sudjeluju i na njih djeluju. Također se može reći da su spomenuti procesi specifični za njegov postsocijalistički i tranzicijski kontekst društvene zbilje.

Projekt: Akteri društvenih promjena u prostoru (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić Gotovac
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr