Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2015 - 2018

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

- - -

VRSTA PRILOGA:

Istraživački projekti – studije

KLJUČNE RIJEČI:

Zagreb
javni prostor
regeneracija
participacija građana
Akupunktura grada

TEMA:

Urbana rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Istraživanje participativnog potencijala građana u planiranju javnog prostora grada Zagreba

POVEZNICE:

ZAGREB ZA MENE: Studija akupunkture grada: https://www.arhitekt.hr/files/radovi/privitak/216/Istrazivanje%20%20participativnog%20potencijala0.pdf

KOMENTAR / NAPOMENA:

Studija Akupunkture grada u sklopu projekta ZAGREB ZA MENE iznosi cjelovitu participativnu metodologiju istraživanja potreba građana u javnom prostoru Zagreba koja rezultira s prijedlogom za građane najznačajnijih 50ak lokacija za uređenje.

Društvo arhitekata Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom i Katedrom za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokrenulo je krajem 2014. godine projekt urbane revitalizacije javnih gradskih prostora implementacijom intervencija na više mjesta u cijelom prostoru grada. Predviđeno mjerilo intervencija bilo je malo do srednje uz investiciju od 10 do 20 milijuna kuna. Očekivani učinak ovakvog pristupa odnosio se na poboljšavanje cjelokupne slike grada kao i na poboljšanje kvalitete gradskog života u području stanovanja, rekreacije, slobodnog vremena i socijalne kohezije. Nakon intenzivnog rada u prvoj polovici 2015. godine i odabira lokacija za uređenje projekt je zaustavljen, sistemska participativna i urbanistička revitalizacija javnog prostora kroz niz pažljivo odabranih intervencija s razmjerno malim budžetom je izostala. Projektom je predviđeno izvođenje na barem 17 lokacija na području Zagreba s ciljem poticanja suradnje između Grada, građana i institucija s ciljem ostvarivanja dijaloga, razmjene saznanja i ideja te unapređenja procesa i poslovanja. Želja je bila revitalizirati već postojeće prostore susretanja u Gradu koji ne funkcioniraju na najbolji način ili su potpuno zapušteni.

Dok u projektu Zagreb za mene, s jedne strane urbanistička struka osigurava strateški pogled na grad kao cjelinu i njegove javne prostore, Akupunktura grada ima ulogu pruža uvid u stanje korištenja i potencijal javnih prostora grada Zagreba iz perspektive građana.

 

AUTOR/I:

Kristina Careva
Rene Lisac
Jana Vukić
Tomislav Pletenac
Društvo arhitekata Zagreba
Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Društvo arhitekata Zagreba, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Rene Lisac, email: rene.lisac@arhitekt.hr