Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2012 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1960 - 2012

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Hrvatska
urbani akteri
urbana obnova
urbane transformacije
urbano planiranje
poslovni neboderi
trgovački centri
Zagreb
Croatia
shopping centres
urban actors
urban renewal
urban transformations
urban planning
business towers
shopping centres

TEMA:

Urbana rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Utjecaj društvenih aktera na urbane transformacije i obnovu Zagreba nakon 2000. godine: disertacija

POVEZNICE:

Disertacija - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/251

KOMENTAR / NAPOMENA:

Sažetak: Cilj ovog doktorskog rada bio je sustavna kritička analiza i rasprava o teorijskim konceptima koji se razvijaju unutar suvremene urbane sociologije, a odnose se na razumijevanje procesa urbane obnove te njezine postojeće prakse na primjeru grada Zagreba. U tom smislu su konceptualizirani i operacionalizirani osnovni tipovi urbanih transformacija (urbana obnova, revitalizacija, regeneracija i rekonstrukcija te urbanističko planiranje) i osnovni tipovi urbanih aktera (stručni, ekonomski, politički i civilni). Pokazano je na koji se način urbana obnova provodila na području grada Zagreba u tri razdoblja istraživanja (do 1980. i tijekom 1980-ih, od 1990. do 2000. i nakon 2000.). Analiziraju se „tranzicijski“ aspekti urbane obnove, a za primjer se uzimaju poslovni neboderi, trgovački centri i podzemne garaže. Istraživanje je provedeno korištenjem povijesno-komparativne metode čiji je glavni dio polustrukturirani intervju. Polustrukturirani intervjui su vođeni s različitim stručnim akterima (sociolozima, arhitektima, antropolozima, etnolozima, povjesničarima umjetnosti, geografima, inženjerima prometa, ekonomistima i pravnicima). Komparacijom s prošlim razdobljima pokušalo se doprinijeti objašnjenju najnovijih promjena u urbanom kontekstu tranzicijske situacije u gradu Zagrebu obzirom na pojavu novih aktera, njihovu dinamiku, političku i ekonomsku moć te prostor djelovanja. Također, naglašavaju se daljnje smjernice/odrednice na koje je potrebno obratiti pažnju pri urbanističkom planiranju i urbanoj obnovi Zagreba. Zaključno je potvrđena hipoteza o djelovanju četiriju osnovnih tipova aktera na području Zagreba. Potvrđena je i pojava individualnog graditelja (poduzetnika) čije mjesto, opseg djelovanja i kompetencije nisu još u potpunosti normativno regulirani. Istraživanje je pokazalo kako on svojim aktivnostima najviše utječe na izgled grada te kako posjeduje najveću moć od svih tipova aktera. (...)

Projekt: Akteri društvenih promjena u prostoru (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Jelena Zlatar
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Jelena Zlatar Gamberožić, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr