Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2016 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2015 - 2016

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

tranzicijske preobrazbe
stanovanje
Zagreb
Podgorica
Hrvatska
Crna Gora
modernizacija
neoliberalizam
transition changes
housing
Croatia
Montenegro
modernization
neoliberalism

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Tranzicijska preobrazba stanovanja na superperiferiji Evrope razmatranje teme na primjeru Zagreba (Hrvatska) i Podgorice (Crna Gora)

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/523

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja: bilateralni projekt između Hrvatske i Crne Gore (2015.-2016.) (ur. Anđelina Svirčić Gotovac, Rade Šarović), str. 139-165.

Sažetak: U ovom se poglavlju problemi stanovanja u Zagrebu i Podgorici, odnosno Hrvatskoj i Crnoj Gori nastoje razmatrati u tranzicijskom i evropskom kontekstu. Pokazano je da je tranzicijska preobrazba stanovanja višedimenzionalan proces koji se odvija na liniji prelaska socijalizma u kapitalizam, transformaciji modernih u postmoderne gradove i odnosa centra i periferije Evrope. Pokazano je da postsocijalističke zemlje pripadaju tzv. rudimentarno liberalnom tipu države blagostanja, koji odlikuje visok udio stanara kao privatnih vlasnika i nizak udio institucionalne brige o stanarima. Prema udjelu stanara vlasnika postsocijalističke zemlje daleko premašuju zagovornike neoliberalnog modela tržišta, kao što je, primjerice, Ujedinjeno Kraljevstvo. Ukazano je na potrebu razmatranja alternativnih oblika stambene politike.

Bilateralni projekt: Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja (suradnja Filozofskog fakulteta - Nikšić, Sveučilišta Crna Gora i IDIZ-a).

AUTOR/I:

Branimir Krištofić
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr