Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2002 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2001 - 2002

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

gentrifikacija
javni prostori
slumizacija
socijalne odlike
središte grada
urbana obnova
urbano uljepšavanje
zagrebački trgovi
gentrification
public spaces
slumization
social characteristics (features)
inner city
urban renewal
urban beautification
Zagreb squares

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Javni prostori u Zagrebu: primjer dvaju središnjih trgova

POVEZNICE:

Članak - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/888

Članak - Hrčak: https://hrcak.srce.hr/101906

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Sociologija sela, vol. 40, br. 1-2, str. 117-135.

Sažetak: U tekstu je izložena kratka sociologijska analiza nekih obilježja, funkcija i procesa na javnim prostorima, odnosno na onim životnim prostorima koji su zajednički, svima dostupni, i koji su zbog toga javno dobro. Autorica analizira središnje zagrebačke trgovi kao tipične predstavnike javnih prostora, odnosno detaljnije prikazuje Trg bana Josipa Jelačića i Trg Petra Preradovića (Cvjetni trg). Obilježja tih trgova nazvana su socijalnim odlikama javnih prostora, jer je njihov temeljni smisao način odnošenja različit ih društvenih grupa prema trgovima i javnim prostorima. Kroz prikazane socijalne odlike, prate se svakodnevna zbivanja na trgovima koja ovise o različitom dobu dana ili tipu posjetitelja, te privremene manifestacije koje se događaju na njima, a sve to zajedno tvori socijalnu dimenziju trgova ili javnih prostora. Uz javne prostore vezuju se i procesi koji ih, također, određuju i na njih utječu, kao što su procesi gentrifikacije, urbane obnove, urbanog uljepšavanja i drugi. Svi ti procesi manje ili više pridonose urbanom načinu života i izgledu gradova, pa su i njihova rješenja podložna kritici i (ne)zadovoljstvu struke ili javnosti. S obzirom da su ti procesi gotovo uvijek usko povezani i s aktualnom političkom klimom, ona stvara okvir unutar kojega se donose odlučujuća rješenja o slici urbanog prostora. Posljedice toga najvidljivije su upravo na užem gradskom području , odnosno na njihovim središtima i trgovima. Zato su u tekstu prikazane neke posljedice zahvata u javne prostore nastale u zadnjem desetljeću na središnjim zagrebačkim trgovima, a tiču se kvalitete života u gradskim prostorima. Budući da takve posljedice utječu na život stanovnika ili korisnika javnih prostora, sociologijski je zanimljivo osvrnuti se na međusobnu komunikaciju ljudi i trgova te na promjene koje utječu na tu komunikaciju.

Projekt: Selo u tranziciji: mogućnosti razvoja seoskih područja (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr