Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2004 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1990 - 2003

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

grad
interdisciplinarni pristup
Hrvatska
town
interdisciplinary approach
Croatia

TEMA:


NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura
Kultura
Poslovanje i uprava
Religija
Stanovanje
Turizam
Zdravstvo

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Grad: društvo, prostor, vrijeme: (selektivna bibliografija 1990.-2003.)

POVEZNICE:

Knjiga - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/705

KOMENTAR / NAPOMENA:

Sažetak: Selektivna bibliografija radova iz urbane sociologije, urbanizacije, prostornog planiranja, rađena za godine od 1990. do 2003. realizacija je rada na projektu Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije (projekt voditeljica dr. sc. Dušica Seferagić). Bibliografija je opremljena propisanim pomagalima - planom klasifikacije i građe i autorskim kazalom. Ima ukupno 1827 izvornih bibliografskih jedinica.

Projekt: Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Bosiljka Milinković
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr