Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2000 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

- - -

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Stručni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

potres
spomenik kulture
kulturno dobro
Europa
proračun
konstrukcija
zgrada
ziđe
earthquake
cultural monument
cultural asset
Europe
budget
structure
building
walls

TEMA:

Seizmička rekonstrukcija i obnova

NAMJENA:

Kultura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Hrvatski i europski pristup potresnoj otpornosti nepokretnih kulturnih dobara

POVEZNICE:

Članak - Hrčak: https://hrcak.srce.hr/13101

Članak - Građevinar: http://casopis-gradjevinar.hr/arhiva/article/27

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Građevinar, vol. 52, br. 1, str. 1-7.

Sažetak: U radu je prikazano današnje stanje zakonskog uređenja protupotresne zaštite nepokretnih kulturnih dobara u Hrvatskoj. Opisana je i komentirana europska norma za popravak i pojačanje zgrada i nepokretnih kulturnih dobara u potresnim područjima (ENV 1998-1-4). Uspoređena je dosadašnja hrvatska praksa i europski zahtjevi. Zaključeno je da je obnova nepokretnih kulturnih dobara u Hrvatskoj bila u skladu s novim europskim zahtjevima pa za njihovu primjenu ne bi trebalo biti teškoća.

AUTOR/I:

Dražen Aničić
Institut građevinarstva Hrvatske

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr