Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2000 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1502 - 2000

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Stručni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

zagrebačka katedrala
potres
obnova
konstrukcija
mikrorajonizacija
gradivo
potresna otpornost
Zagreb cathedral
earthquake
renovation
structure
microzoning
building material
seismic resistance

TEMA:

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova

NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: ne

Zagrebačka katedrala u potresu 1880. i njezina današnja obnova

POVEZNICE:

Članak - Hrčak: https://hrcak.srce.hr/13069

Članak - Građevinar: http://casopis-gradjevinar.hr/arhiva/article/100

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Građevinar, vol. 52, br. 11, str. 655-661.

Sažetak: Prikazani su temeljni podaci o seizmičnosti zagrebačkoga područja. Navedeni su izvorni podaci o oštećenjima zidanih zgrada u Zagrebu i na monumentalnoj zagrebačkoj katedrali. Upozoreno je na nepostojanje seizmičke mikrorajonizacije Zagreba. Ocijenjeni su obnoviteljski radovi s kraja 19. stoljeća i današnje konstrukcijsko stanje katedrale. Predloženo je da se provedu istražni radovi poradi utvrđivanja stanja gradiva te da se provjeri potresna otpornost ove vrijedne građevine.

AUTOR/I:

Dražen Aničić
Institut građevinarstva Hrvatske

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr