Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

1923 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1500 - 1923

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

Zagreb
povijest
arhitektura

TEMA:

Graditeljska baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova

NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Zagreb nekada i Zagreb sada

POVEZNICE:

Članak - Hrčak: https://hrcak.srce.hr/70465

Članak u .pdf formatu: https://hrcak.srce.hr/file/104914

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Narodna starina, vol. 2, br. 4, str. 73-78. 10 ilustracija.

Sažetak iz Hrčka: Prikaz Zagreba pomoću 10 slika. Onih s početka 19. st. te istih dijelova grada u vrijeme pisanja članka (1923.). Razlog tome je prikazati kako se, u svega 20-tak godina, Zagreb silno promijenio.

Početak teksta: Namjeravamo da u nizu slika prikažemo Zagreb, kako je do prije par decenija postojao, a uz to ćemo prispodobe radi metnuti tamo, gdje uzmognemo i sliku istoga dijela grada u sadašnjosti. Razlog je tomu pothvatu lako razumljiv. U zadnje se godine Zagreb silno promijenio. Mnogi su stari stanovnici Zagreba ostavili grad, pa je navalila u grad, koji je dobio drugi značaj, značaj trgovačkoga centra, masa posve tuđih i tuđinskih ljudi, koji nemaju ništa zajedničko sa Zagrebom, kojima je Zagreb samo grad kao svaki drugi, gdje se mogu praviti poslovi. Današnje teško doba sprečava doduše prenagli razvitak Zagreba, ali baš se u to vrijeme treba poskrbiti, da se ne opetuju već jednom učinjene pogrješke. U drugu ruku želimo, da se sačuva spomen na Zagreb od nekada; u brzom tempu modernoga života zaboravlja se prebrzo i na ono, što je nekada bilo vrlo dobro znano i drago. Zato ove prikaze i ne smije nitko smatrati agresivnima; bit će uz sasvim promašena djela, natražnjačka, dosta toga, što se mora nazvati uspjelim, a to je svakako napredak. (...)

AUTOR/I:

Gjuro Szabo

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Josip Matasović, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr