Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

1924 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1335 - 1793

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

palača Dverce
Zagreb - Grič
povijest
history
palace Dverce

TEMA:

Arhitektonska rekonstrukcija i obnova

NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Dverce u Zagrebu na Griču 1793.

POVEZNICE:

Članak - Hrčak: https://hrcak.srce.hr/59683

Članak u .pdf formatu: https://hrcak.srce.hr/file/89938

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Narodna starina, vol. 3, br. 8, str. 205-206. 1 ilustracija.

Sažetak iz Hrčka: Mala gradska vrata "Dverce" na zagrebačkom "Griču« izgrađena su g. 1335. između kule na "Dvercima" i nekadašnje kraljevske palače. Po kraljevoj odredbi, trebala su biti samo toliko velika da kroz njih može prolaziti samo po jedan konjanik. Pred kraj XVIII. st. nekadašnju kraljevsku palaču do "Dverca" posjedovao je Franjo Petrović, koji je bio prodirektor akademije nauka u Zagrebu, a onda isluženi gradski ašešor. On je tu palaču znatno pregradio i izgradio, namjestivši kućna vrata nasuprot velikoj kuli na "Dvercima". God. 1793. želio je proširiti svoju kuću tako da na prostoru između kuće i visoke kule izgradi kuću na jedan kat...
...No Gradski je magistrat Petrovićevu zamolbu otlklonio.

Početak teksta: Mala gradska vrata »Dverce« na zagrebačkom »Griču« (gornji grad) izgrađena su g. 1335. između kule na »Dvercima« i nekadašnje kraljevske palače. Po odredbi kraljevoj trebala su biti samo tako velika, da uzmogne kroz njih prolaziti samo po jedan konjanik. I vrata »Dverce« bijahu zgrada, kakova su od prilike današnja »Kamenita vrata«. Na nekim starim slikama Zagreba prikazana su i ova vrata. Zgrada »Dverce« je pak stojala s vratima izvan gradskoga zida, a samo s jednom stranicom priljubila se gradskom zidu. Sva je prilika, da su prvobitna mala gradska vrata bila na samom gradskom zidu, a da je sama zgrada »Dverce« pregrađena i prigrađena prije XVI. stoljeća. Ovu zgradu možemo smatrati nekom kulom koja je na osnovi četverokuta trebala služiti i za obranu vratiju »Dverce«, a i za obranu gradskoga zida. (…)

AUTOR/I:

Emilij Laszowski

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Josip Matasović, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr