Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

1929 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1094 - 1880

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

građevna povijest
zagrebačka katedrala
history
Zagreb cathedral

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Prilozi za građevnu povijest zagrebačke katedrale

POVEZNICE:

Članak - Hrčak: https://hrcak.srce.hr/62953

Članak u .pdf formatu: https://hrcak.srce.hr/file/94335

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Narodna starina, vol. 8, br. 19, str. 65-76. 8 ilustracija.

Sažetak iz Hrčka: Naša veličanstvena zagrebačka katedrala zaostaje doduše po veličini i po arhitektonskoj vrijednosti za drugim sličnim građevinama, ali je za nas od ogromne važnosti, jer preko sedam stotina godina prati povjesni razvoj hrvatskoga naroda; gotovo se svi veliki događaji zaustavljaju kod nje i oko nje, počevši tamo od tatarske provale do dana današnjega. Ali i građevno spada u red najzanimljivijih, jedinstvenih spomenika gotike. Članak, uz 7 slika, elaborira ove gore navedene tvrdnje, ali i zaključuje sa: "Konservirana stara katedrala privlačila bi i danas bezbroj ljudi iz sviju strana svijeta, ovako restaurirana odbija svakog kulturnog čovjeka, pa mami samo posmjeh samilosti."

Početak teksta: Ali i građevno spada ona u red veoma zanimljivih spomenika gotike; za nas je ona svakako najzanimljiviji, jedinstveni spomenik. Pet punih stotina godina trebalo je proći, dok se ona dogradila – u ništavilu vremenskom dakako tek jedan trenutak - a svaka od onih dvadesetak generacija, koja je pri tom radu sudjelovala, utisnula je svoj pečat, koji je redovno slijedeće doba skidalo, ali nikada posve ne skinulo, tako da je svako doba svoju egzistenciju u toj kamenoj spomen-knjizi upisalo. Ta mi smo stariji još vidjeli sav onaj upravo fantastički čar i sjaj, kojim je barokno doba uresilo dom najvećeg svoga »gospodina«, mi smo doživjeli lomljavu, kad je posve nemoćno, a silno umišljeno doba sav taj čar, svu tu magičnu moć divotbaroka odstranilo, da tamo postavi pravo ništavilo, kako je i ono vrijeme bilo: posve prazno i ništavo. A to će najjasnije pokazati ovdje dodana reprodukcija najnovijega bakropisa dra. Branka Šenoe, koji donosi vijeran pogled u prijašnje stanje naše katedrale.

AUTOR/I:

Gjuro Szabo

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Josip Matasović, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Kaptol 45.814436, 15.979782