Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

1929 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1650 - 1907

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

Zagreb
povijest
history

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Iz starih dana Zagreba: život i ljudi

POVEZNICE:

Članak - Hrčak: https://hrcak.srce.hr/65848

Članak u .pdf formatu: https://hrcak.srce.hr/file/98508

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Narodna starina, vol. 8, br. 19, str. 111-113.

Sažetak u Hrčku: U nizu članaka pod ovim naslovom prikazan je niz tipova ljudi, znacajnih za prošlost Zagreba, te prikazi iz života Zagreba u minulim vremenima.

Dio teksta:
3. Opravak kapele sv. Jurja i groblja uokolo.

Staro je groblje sv. Jurja napušteno i gotovo sasvim razvaljeno g. 1907., da učini mjesta parku za žive. Bilo je bez sumnje najzanimljivije groblje u Hrvatskoj, jer su se tu od pocetka XIX. stoljeca pokapale najvažnije ličnosti, pa je groblje bilo urešeno sa bezbroj vrlo lijepih spomenika, nu kod preudezbe groblja g. 1907. upotrebljeno je nadgrobno kamenje za uređenje ograde oko Vrazova šetališta; tek je nekoliko kamenova opet uspostavljeno oko same kapelice. U prijašnja vremena bilo je to groblje siromaha, a postojalo je od polovice XVII. stoljeća, dok je kapelica u XIV. stoljeću nastala kao zavjetna gradnja zagrebačkoga građanina Ivana Čemera. I kapela i groblje moralo se po više puta opravljati. Posljednji je veliki opravak bio g. 1826. opisan u »Luni« te godine u br. 29. a zanimljiv je već i zato, što je tu radio i najbolji zagrebački arhitekt Bartol Felbinger. U glavnom je tako ostalo do napuštanja groblja, a nakon daljeg opravka i do danas. Zida, dakako, koji se u ono doba izveo, nema više, kao ni grobareve kućice, a čini se, da je u to doba izvedeno ono klasički jednostavno, a opet tako snažno predvorje, koje nosi obilježja rada Felbingerovog. Oltare je oslikao slikar Anton Keller: sv. Jurja na glavnom, Mariju na desnom, a sv. Petra na lijevom oltaru. Tada su nabavljene i orguljice, koje su danas u fragmentu sačuvane. Svečanost posvete obavljena je običajnim načinom: župnik je Horvatić sa altaristom Gjurom Werbekom obavio posvetu, a potonji je održao propovijed. Pod vodstvom gradskog kapetana Franje Kavića izašla je i gradska garda. (…)

AUTOR/I:

Gjuro Szabo

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Josip Matasović, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr