Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2020 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

- - -

VRSTA PRILOGA:

Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

inicijativa, koordinacijsko tijelo za obnovu Zagreba nakon potresa

TEMA:

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova

NAMJENA:

Javni prostor
Kultura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Inicijativa arhitekata za uspostavom Koordinacijskog tijela za obnovu Zagreba nakon potresa

POVEZNICE:

Inicijativa arhitekata za uspostavom Koordinacijskog tijela za obnovu Zagreba nakon potresa: http://www.d-a-z.hr/hr/aktualna-tema/inicijativa-arhitekata-za-uspostavom-koordinacijskog-tijela-za-obnovu-zagreba-nakon-potresa,5040.html?fbclid=IwAR3Gd-EwQQFhwxYo-9rm9mkf72y_7Bk7oxhXTt-_IGFc8-8NWVRY9VfTXCk

KOMENTAR / NAPOMENA:

AUTOR/I:


Društvo Arhitekata Zagreba

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

DAZ - Društvo arhitekata Zagreba, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Jelena Zagora, email: info@iic-hrvatskagrupa.hr