Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2020 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

- - -

VRSTA PRILOGA:

Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)

KLJUČNE RIJEČI:

potres
poboljšanje seizmičke otpornosti
zidane konstrukcije
tehnički detalji

TEMA:

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova

NAMJENA:

Javni prostor
Kultura
Odgoj i obrazovanje
Poslovanje i uprava
Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Principi poboljšanja seizmičke otpornosti zidanih zgrada

POVEZNICE:

-

KOMENTAR / NAPOMENA:

U dokumentu Princip poboljšanja seizmičke otpornosti zidanih zgrada u Donjem gradu u Zagrebu (dalje: Princip) predlažem i obrazlažem mogući pristup u poboljšanja seizmičke otpornosti višekatnih zidanih zgrada u Donjem gradu u Zagrebu, utezanjem, odnosno uvođenjem prednapona u postojeće zidane zidove.

Dokument je motiviran potresom koji je pogodio Zagreb i okolicu 22.03.2020., a baziran na, u vrijeme rada na Principu, dostupnom mi tekstu prijedloga ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE, u kojem se decidirano govori o pojačanju konstrukcije. Razlog za pojačanje konstrukcije jest poboljšanje seizmičke otpornosti zgrada. Kod Donjeg grada radi se o zgradama zidanim opekom.

Osnovni zahtjev od kojeg sam krenuo u istraživanju rješenja jest da se poboljšanje seizmičke otpornosti zidanih zgrada treba izvoditi dok su korisnici stanova/zgrada u stanovima/poslovnim prostorima/javnim prostorima, uz minimalno moguće narušavanje njihovog komfora, odnosno uobičajenog korištenja. Zahtjev je da se unutar zgrada obavljaju redovne aktivnosti primjerene za dani prostor, a da se unutar prostora izvode kratkotrajni radovi uz maksimalno prisutne mjere zaštite unutarnjeg prostora od posljedica radova. Ti radovi su bušenje zidova poprečnih na smjer utezanja, uvlačenje zatega i, rjeđe, montaža singularnih čeličnih ploča unutar prostora. 

Mislim da zahtjevu o nenapuštanju zgrade ne treba tražiti opravdanje. Previše je razloga za ovakav pristup.

Literatura koja tretira poboljšanje seizmičke otpornosti zidnih zgrada (od opeke i kamena) uglavnom tretira javne i sakralne objekte kod kojih je ojačanje konstrukcije provedeno u napuštenim, odnosno praznim objektima, uz značajne intervencije unutar zgrade.

AUTOR/I:

Mirko Orešković
INVESTINŽENJERING d.o.o., Zagreb, Tuškanova 41

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

-, -

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mirko Orešković, email: mirko.oreskovic@gin.hr, tel: +385 (0)98 390 110