Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2016 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1901 - 2016

VRSTA PRILOGA:

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

Glavna pošta
Jurišićeva
povijesno-prostorni razvoj
graditeljsko naslijeđe

TEMA:

Graditeljska baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova

NAMJENA:

Poslovanje i uprava

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: ne

Palača Ravnateljstva pošte i brzojava u Jurišićevoj ulici u Zagrebu: Odlike arhitekture i stilskoga rješenja

POVEZNICE:

PDF članka: https://hrcak.srce.hr/file/237147

KOMENTAR / NAPOMENA:

AUTOR/I:

Boris Dundović
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, vol. 24, no. 1, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Boris Dundović, email: boris.dundovic@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Jurišićeva 13 45.812513, 15.981003