Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

1993 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

- - -

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

Klaićeva 9a

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: ne

Socijalno stanovanje međuratnog Zagreba

POVEZNICE:

Gradske kuće na ciglani, Klaićeva 9 i 11: https://www.ipu.hr/content/radovi-ipu/RIPU-17-2-1993_141-155-Radovic-Mahecic.pdf

Parkovi zagrebačkih stambenih naselja izgraðenih između dva svjetska rata, Klaićeva 9 i 11: https://hrcak.srce.hr/file/16507

KOMENTAR / NAPOMENA:

AUTOR/I:

Darja Radović Mahečić
Ivan Mlinar, Marko Trošić
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Sveuèilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

-, -